Bilogora

Bilogora je jedna od najnižih, ali najprostranijih gora u cijeloj Hrvatskoj. Čini je niz brežuljaka i humaka koji nisu odviše visoki, najviši vrh Rajčevica ima svega 309 metara nadmorske visine. No, upravo je to čini tako šarmantnom i prikladnom za niz aktivnosti kao što su bicikliranje, trčanje ili jahanje. Jezgra joj je kristalasta te je prekrivena pijeskom, laporom i praporom koji se na pojedinim dijelovima prostire u širokim pojasima zahvaljujući nanosima vjetra i tvori prizore koji odaju dojam kao da ste na pustinjskim dinama. Najpoznatije takvo područje na Bilogori zove se Đurđevački pijesci.

Bilogora je i dom nizu riječnih izvora. Iz nje izviru pritoci rijeka Česme, Glogovnice te Ilove. Prekrivena je bjelogoričnom šumom, na nižim dijelovima naići ćete i na vinograde, voćnjake i kukuruzišta, a velik dio ove gore je zahvaljujući njezinoj nizini i pristupačnosti i naseljen. Budući da se nalazi na prostoru između Drave i Save, nekoć se zvala i Međurečka gora, no zbog bijelog i sivog tla koje je krasi zahvaljujući njezinim pijescima, s vremenom je jednostavno prozvana Bilogora.

Natura 2000

Bioraznolikost i predivna priroda ove gore osigurali su joj mjesto u ekološkoj mrežu zaštičenić područja na području Europske unije, Natura 2000, koja je ujedno i najveća mreža takve vrste u svijetu. Obavezna je destinacija za obilazak kad se nađete u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koja je po njoj dobila i ime.

Priroda i društvo

Back