Babotučka vojna

Babotučka vojna jedna je od najmlađih manifestacija u bjelovarskom kraju, a ime je dobila prema legendi koja se već 500 godina prenosi s koljena na koljeno za području općine Zrinski Topolovac. Na manifestaciji Babotučka vojna ova se legenda uprizoruje na scenu s više od stotinu likova u kostimima osmanskih vojnika i mitoloških bića među kojima se posebno ističu vedi, glasni divovi vedi koji su prema predaji nekoć živjeli u bilogorskim šumama.

Legenda se uprizoruje upravo u Zrinskom Tolovcu gdje je i nastala, a za scenu ju je prilagodio Slaven Klobučar prema tekstu Gordane Marte Matuci koja ju je spasila od zaborava zapisavši je 1961. godine. Babotučka vojna održava se u lipnju, a o tome koliko je važna za ovaj kraj govori i činjenica da je trenutačno u tijeku postupak njezinog upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Back