Back

Carica Marija

Austrijska nadvojvotkinja Marija Terezija, prva i jedina žena koja je vladala Habsburškom Monarhijom, osnovala je grad Bjelovar 1756. godine. On je trebao biti novo vojno središte u tom dijelu monarhije, te su u njemu prvo izgrađeni vojni objekti i naseljeno vojničko stanovništvo. Međutim, carica Marija za Bjelovar je imala mnogo veće planove od samo još jedne vojne baze.

Razvoj zdravstva i školstva

Smatrala je da je mjestu potrebno školstvo pa je u novonastali grad dovela dva redovnika pijarista, Huberta i Ignaca Diviša, koji su 1765. godine otvorili prvu pučku školu, a iste je godine izgrađen i jedini nevojni objekt u tom periodu, župna crkva (danas katedrala) sv. Terezije Avilske. Izgradnjom crkve sv. Terezije Avilske 1772. službeno je osnovana i bjelovarska župa, a carica Marija Bjelovaru je do tada već dala status povlaštenog krajiškog grada što je rezultiralo demografskim i gospodarskim napretkom.

Carica je u kraj dovela i niz zdravstvenih reformi koje su pozitivno utjecale na daljnji demografski razvoj. Ozakonila je školovanje zdravstvenih profesija te potaknula osnivanje bolnica i hospicija. Zbog toga je već na samom početku od osnivanja u gradu otvorena prva bolnica koja djeluje i danas, otvorene su satnijske sanitetske stanice u kojima su radili kirurzi i primalje, ljekarnici, bolničari i drugi medicinski obrazovani kadar.

Osim toga, carica Marija zaustavila je torturu i progon vještica, nastojala spriječiti prekomjerno iskorištavanje kmetova, ukinula cenzuru koju je provodila crkva, a kasnije i odvojila crkvu od školstva i uvela obavezno osnovnoškolsko obrazovanje.

Legende o carici Mariji

U povijesnim spisima ne postoji zapis o tome da je carica Marija ikada bila u Bjelovaru što je jedan od razloga zašto su o njezinom liku i djelu nastale brojne legende koje su se prenosile s koljena na koljeno. Jedna od njih kaže da je carica u 18. stoljeću tijekom građenja katedrale dala izgraditi i niz misterioznih podzemnih puteva ispod grada koji nikada nisu u potpunosti istraženi, a pretpostavlja se da su služili kao tajni izlaz iz grada u slučaju napada Turaka.

Ljubavni život carice Marije također je velika tema legendi koje se prenose generacijama. Prema jednoj legendi carica je posjedovala ljubavni napitak koji je posebno za nju osmislio jedan vrač. Carica ga je, kaže usmena predaja, uvijek imala uz sebe kako bi njime mogla osvojiti muškarca koji joj se svidio. A jedan od njih navodno je bio i barun Franjo Trenk.

Terezijana

Terezijana je najpoznatija bjelovarska manifestacija i svojevrsni simbol grada, a posvećena je upravo carici Mariji. Održava se u samom središtu grada od 1996. godine, a počinje kostimiranim scenskim prikazom dolaska kočije carice Marije Terezije u grad unatoč tome što ona prema legendi u gradu nikad nije ni bila. U čitavoj manifestaciji sudjeluju različita lokalna kulturno-umjetnička društva kao i Povijesna postrojba Bjelovarski graničari Husari koji čuvaju čardak postavljen na ulaz u Trg Eugena Kvaternika po uzoru na bjelovarske čardake iz vremena Vojne krajine.