Back

Informacije i zaštita podataka

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja Bilogora – Bjelovar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 , NN 85/2015). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici područja Bilogora – Bjelovar. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Turistički ured Turističke zajednice područja Bilogora – Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
Telefon:+385 43 243 944
Email: akelek.tzbb@gmail.com

Pravni okvir

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 , NN 42/20)

Provedbeni propisi

 1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, NN 72/17)
 2. Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 3. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, NN 124/10, NN 15/13, NN 65/13)
 4. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, NN 144/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)

 1. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)

Dopuna (NN 88/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)

Provedbeni propisi:

 1. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)
 2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/20)
 3. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20, NN 42/20)

Turistička pristojba

Provedbeni propisi:

 1. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (NN 64/2021)
 2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20)
 3. Pravilnik o sustavu Evisitor (NN 43/20)
 4. Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
 5. Odluka o visini turističke pristojbe na području Bjelovarsko – bilogorske županije za 2024.
 6. Odluka o visini turističke pristojbe na području Bjelovarsko – bilogorske županije za 2025.

Izjava o pristupačnosti