Back

E-visitor

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 1. siječnja 2016. uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj koji je “e Visitor” razvila Hrvatska turistička zajednica.

Sustav “e Visitor” služi prijavljivanju i odjavljivanju turista te prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima te se od strane istih koristi bez plaćanja naknade.

Što se tiče područja Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar, pristup ovom sustavu imaju vlasnici svih smještajnih objekata s područja Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar, kao i nadležna tijela državne uprave, s tim da unos podataka u sustav pružatelji smještajnih usluga vrše direktno ili posredstvom zaposlenih u TZ BB.

Poveznica na internetsku stranicu Hrvatske turističke zajednice na kojoj su objavljene smjernice i preporuke za postupanje prema općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) za korisnike sustava eVisitor te osnove za prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor namijenjene gostima koje su prevedene na 12 stranih jezika: